Auta, które same dowiozą nas na wskazane miejsce to coś, co marzy się wielu osobom. Minimalne ryzyko wypadków jest tu jednym z argumentów, przemawiających za użytecznością automatycznych samochodów. W...
Continue Reading »